LATTERLIG HEMMELIGHET

av Vilan Z

(trykk på knappen for å avspille tilhørende melodi)

::

Det er to typer latter:
Maktens og Åndens.

Maktens latter er frontsoldat
for det bakenforliggende mål
om å innføre alvorets tyranni,
hvor åndens latter fengsles
uten lov og dom
og maktens ikles åndens masker,
mens smertebeskrivelse blir katekismen,
offermentalitet de rådende slavesanger
og hvor den andre hånden
samtidig kan feste overgrepene.

Åndens latter er den rene,
spontane og overbærende
som tillater og tilskynder gleden
– dog er den undergravende
samt frigjørende,
og kan aldri læres eller tvinges,
men er ett av tre fellestrekk
som forbinder hele menneskets slekt,
som uttrykk for sin levende sjel.

Og når vi en sen aftens vender hjem
møter vi den i porten,
hvor den runger mot oss
som ekko ifra stue, kjøkken og soverom
– men istedenfor skam,
må vi le åndefullt av sannheten;
om alle de ganger vi resiterte alvoret
og horet med maktens latter.

::

 

© 2011 Vilan Z

Reklamer