ÅNDSPOESIENS FRIGJØRINGSMANIFEST

av Vilan Z

(trykk på knappen for å avspille tilhørende melodi)

::

Gi meg rim og rytme med myke verb så store,
for kun på dette viset overvinnes ordet.
Enhver kan jo ytre hva sinn og hjerte gjemmer,
men en skald vil mestre de dikt som formen hemmer.

Mange mister håpet når fripasset forsvinner,
men på denne måte poetene vi finner.
Bare i et fengsel kan åndens frihet vinne;
dikteren vil bryte opp gitteret med sinnet!

Gi meg klang og tempo i panegyrisk ode!
Ja, la meg beherske en trubadurs metode.
Slikt er ingen hemsko så sant vi nennsomt hører
musens fagre tone som kiler våre ører.

Så skal gløden vokse og glosene beseires;
trange bur må sprenges så skapelsen kan feires.
For en versemaker som motgangen vil nøre
er ingen mur større enn pennen han kan føre.

::

("sinnet" viser her til ånden/bevissthet og ikke til raseri)

© 2011 Vilan Z

TAKK FOR AT DU GIR DIN VURDERING ved å trykke en av disse stjernene:

Reklamer