DET ENSOMME ROM

av Vilan Z

Du ensomme rom,
hvorfor søker du å fylles?

For å kjenne at også jeg finnes!
Jeg er et trett og bristende hjerte.

Når du er borte sniker suget inn.
Da vendes jeg mot nattens gjenferd,
som et pint ørkendyr
i lusk rundt kadaveret.

For de perfekte mønstre
vevd i min bortkomne elskedes usynlige søm
kan ei stilne min uro
eller døyve mitt savn.

Mangfoldets myriader gjør meg tørst.
Bevegelsene fargelegger mine former.
Lyd og pust ryster meg våken!

Derfor er tomheten min morder.
Derfor søker jeg oppfyllelse.
Derfor kaller jeg på deg!

Nærvær er min livsfylde.

::

© 2011 Vilan Z

Reklamer