BRUKSANVISNING

av Vilan Z


Velkommen til mitt digitale ordgalleri

Aller først en advarsel: Ca. 90% av lesere vil ikke resonnere med disse kreasjoner. De vil finne det for gammelmodig, pompøst, sentimentalt og diffust. Det er helt i orden. Jeg skriver ikke for dem.

For de har mange tilbud blant den moderne «poesi» å velge i mellom, hvor enhver trivialitet belyses, rammes inn og utstilles som keiserens nye klær ;) Uansett vil de nok foretrekke slike ordenes versjon av samtidskunst og samtidsmusikk. Dessuten er vi kulturelt oppdratt til å sky klassisisme, romansene og gotikken. Så det vil medføre skuffelse hvis noen her forventer sosialrealisme, politisk polemikk, innholdsløse absurditeter, vulgaritet som virkemiddel, osv.

Hvis du derimot liker å dvele over ordene, hvis du ikke er allergisk mot tradisjonelle virkemidler og klassiske uttrykk, ja endog en og annen vel-resirkulert klisje – da er du på rett sted. Særlig hvis du er åpen for symbolisme og estetikk.

Mange av verkene i denne samlingen kan fremstå tilsynelatende åpenbare, men man bør da kikke litt dypere. Faktisk anbefales de fleste diktene å betraktes som «multi-layered». La dem gjerne leses som små meditasjoner. En meditativ tilstand vil tillate mer av deres essens å avsløres og absorberes.

En utelukkende intelektuell tilnærming vil derimot gjøre dem hermetisk foresglet, og man sitter bare igjen med boksens bokstaver å forholde seg til. Det vil kanskje være underholdende nok, men aldri gi smaken av innholdet.

For flesteparten er ment å kommunere på flere simultane nivåer og i dette øyemed er de svært forseggjorte, både i innhold og form. Mange alkymiske grep er benyttet og mye flid er gått i å raffinere dem slik. Ikke på bekostning av innhold – tvert i mot – jeg synes at hvis essensen er verdifull fortjener den også et velpolert ytre!

Der hvor symbolismen er innlysende er den nok noe mislykket. For det er intet poeng at det skal tydeliggjøres – det blir bare pretensiøst. Det er de subtile og ofte ubevisste virkninger som er interessante. Det meste skal være skjult og kun gripes intuitivt eller ved en nidkjær og kompetent analyse. Denne forkledningen preger de aller fleste tekstene både i form og innhold (kun i noen tilfeller er det lagt ved tydeliggjørende kommentarer).

Et eksempel ifht form, kan være numerisk antall vers eller lek med setningsrytme og rim ifht hverandre – sett i lys av den tematiske kontekst. Da jeg er skolert i esoterisk tradisjon er tallmystikken en tung del av symbolismen, men langt fra det eneste elementet. Derfor vil ulike ytre virkemidler være preget av slike referanser, for ikke å snakke om lek med ord og uttrykk – ordspill som er en form for verbal symbolisme – hvor et ord kan vise til flere av diktets tvetydigheter og dermed være gode uttrykk for dens paralelle betydningsnivåer. Alt dette for å stimulere en ubevisst virkning i opplevelsen.

Et eksempel ifht innhold kan være bruken av metaforer og esoteriske referanser. Flere vil anta at det er mange kjærlighetsdikt i samlingen. Det er faktisk svært få (og finnes i kategorien «Venus») – men de er amorøse på den måte at de er hyllester til mennesker som har berørt meg i livet. Foruten disse, så er et klassisk grep hyppig benyttet – slik både gnostikere, trubadurer og sufier så ofte har gjort det – hvor man  henvender seg eksempelvis til «Gud» eller «sjelen» i førsteperson, gjerne formulert som rettet til en kvinne («Sophia metoden»).

Ikke dermed sagt at det er «feil» å tolke et dikt på den måten du umiddelbart måtte erfare det – uansett om det er bokstavlig, psykologisk eller åndelig. Skaperens hensikt er i grunnen irrelevant, straks de er meddelt skal de klare å stå på egne ben med det uttrykk de en gang har, uansett om de blir gjenstand for projisering, dekoding eller simpelthen bare som en opplevelse.

De er bevisst laget for at hvert nivå kan stå alene, slik at de andre nivåene blir overflødige for at man skal kunne verdsette eller harmonere med innholdet. Altså vil de være sanne slike du leser dem, uavhengig av skaperens intensjon, da det også er et poeng at de skal være formulert slik at kan bety noe bare for deg. Dertil vil deres meta-dimensjoner være der for dem som har øyne til å observere og ører å lytte med.

Altså kan du være trygg på at veldig lite er skrevet «tilfeldig», som ordfyll eller nødrim. Ofte kan mye tid ha gått med på kun å finne det rette ord som passer sammenheng, tema og formuttrykk. Det er kanskje ikke verdt å bruke så mye energi på å utsmykke dem slik, men jeg vet at det ofte skaper en tilsiktet effekt – selv om flertallet av de som leser dem ikke vet om det – så sant man bare leser ordene med et åpent hjerte.

Og her er vi med nøkkelen til hvorfor ikke alle bør lese denne samlingen. (Og det er faktisk svært mye å be om – særlig i dag da poesien for lengst har avgått med døden, som Cohen så fortreffelig stadfester. Men om du får det til, anerkjenner jeg deg som poetisk connoisseur og estetisk gastronom minst like mye som du verdsetter verket. Den største respekt man kan fremvise mot noens kunst, uansett uttrykksform, er nettopp å innta det med «hjertets intelligens», som antikkens egyptere kalte det.)

Poenget er altså ikke at alle skal «skjønne» alt – dette er ikke ment å være informasjon som skal intelektuellt dechiffreres eller mentalt fordøyes. Til det har vi prosa. Det er bedre å betrakte hvert dikt som en totalopplevelse – av ord, bilde og lyd. Så får det virke som det gjør – eller ikke gjør.

Både musikk og bilder er forøvrig ment å illustrere og tydeliggjøre noe av den atmosfære som de ble unnfanget, dannet eller formulert i. De kan være hjelpemidler til å forbinde seg med essensen. (Mye av musikken er komponert av de greske maestroene Eleni Karaindrou og Evanthia Reboutsika. De fleste bildene kjenner jeg dessverre ikke opphavet til, men hvis du gjør så tips meg gjerne så kudos kan kreditteres tilbørlig.)

Til slutt: Hvis du liker bare ett eneste av disse tekstene er du i den rette målgruppen!

Da vil jeg svært gjerne vite hva du synes. For denne utstillingen er utelukkende laget for å teste hvordan skriveriene fungerer ifht det allmenne publikum (målgruppen på 10%). Så vil de mest populære utvelges til samlingen «Ord i Dekor» i bokform.

Derfor håper jeg at du kan:

1) Evaluere diktene du leser ved å gi dem poeng (trykk på de grønne stjernene under hvert dikt, mellom copyrightlinjen og kommentarfeltet). Dermed vil det bli klart hvilke som har mest objektiv resonans. Dette vil bare fungere hvis du er ærlig i din respons – jeg har altså ikke bruk for sympatistemmer, kun faktisk meningsmåling. Dette poesigalleri er laget av pragmatiske årsaker og ikke som noen form for egomassasje. Det er derfor viktig at du ikke bare deler poeng til favorittene, men til hvert eneste du leser. Om mange nok gjør dette, vil det bli tydelig hvilke som bør bli med i samlingen, noe som dermed legitimerer bokutgivelse.

og/eller

2) Dele din respons i kommentarfeltet – gjerne med konstruktiv kritikk (hva funker, hva skurrer, hva stusser du over, hva berører deg, hva har du vanskelig for å gripe, hva tolker du, hva assosierer du, etc). Du kan så klart skrive hva og hvordan du vil, men det er ikke sikkert jeg kommer til å svare. Poenget med kommentarfeltet er å høre hva lesere har å si, og ikke at det skal være enda en ropert for mine uttrykk. Jeg foretrekker faktisk å ikke kommentere *innholdet* i egne kreasjoner, da jeg er mer opptatt av hvordan de oppleves – men vil naturligvis se an saken ut fra hva som blir sagt.

…slik bidrar du til å hjelpe med kartleggingen av de to siste ledd i «Æsthetica» prosessen:

Setter virkelig pris på at du gidder å evaluere dem – det er til stor hjelp!

Veiledning til evalueringen:

Trykk 5 stjerner = Denne MÅ plukkes til bok-samlingen!
Trykk 4 stjerner = Denne KAN brukes i samlingen.
Trykk 3 stjerner = Kun bli med i samlingen om det behøves fyll.
Trykk 2 stjerner = La den ikke bli med i samlingen, det vil trekke ned kvaliteten.
Trykke 1 stjerner = Må ikke en gang vurderes til samlingen, burde ikke en gang vært publisert i nett-samlingen.

Del gjerne samlingen eller enkeltverker med andre, eksempelvis på Facebook. Takk for oppmerksomheten.

Ønsker deg en virkelig opp-levelse! :)

– Vilan Z


PS! Alle dikt er tilbørlig registrerte og dermed kopibeskyttet gjennom opphavsretten. Det er i følge norsk og internasjonal lov strengt forbudt å gjengi dem i enhver form, helt eller delvis, uten å på forhånd innhente skriftelig samtykke (det er bare å ta kontakt). Ettersom samlingen skal publiseres, vil forlaget iverksette rettslige skritt i tilfelle slike lovbrudd. Hvis du derimot bare vil dele dem på en nettside, facebook, osv – er det helt i orden så lenge det ikke profitteres på dem – direkte eller indirekte – og så lenge en klar og tydelig henvisning til kilden finner sted (det må da også lenkes til denne nettsiden).

Reklamer